Verstillen

Tijdsinschatting: 50 min.

Welk materiaal heb je nodig?

 • Opdrachtenbundels (zelf af te drukken)
 • Schrijfgerief
 • Kleurpotloden

Download mij!

 • Opdrachtenbundel

VERLOOP


STAP 1

Overloop samen met de leerlingen de hulpkaarten.


Alle leerlingen kregen tijdens de startles een leerlingenbundel met enkele hulpkaarten. Op deze hulpkaarten kunnen leerlingen dagelijks bijhouden wat ze gedaan hebben om te verstillen en welke goede daden ze gedaan hebben.

Slotles - Stap 1 - Joker

Elke week hebben ze recht op één joker. Die kunnen ze inzetten voor wanneer ze een dag zijn vergeten I-Waven.


Je les start met het controleren of alle leerlingen hiermee in orde zijn. Vervolgens luister je naar de ervaringen van de leerlingen aan de hand van een klasgesprek.


Klasgesprek:

 • Lukt het om te verstillen? Kan je enkele voorbeelden vertellen?
 • Lukt de goede daad? Kan je enkele voorbeelden vertellen?
 • Heb je zelf nog andere manieren gevonden om te verstillen of om een goede daad te doen?
 • Hoe voelde je hierbij?
 • Hoe reageerde je omgeving hierop?
 • Heb je al een joker moeten inzetten?
 • Hoe zou je kunnen voorkomen dat je een joker moet inzetten?


STAP 2

Start met een meditatieoefening van Rode Neuzen Dag!

Toon leerlingen de weg hoe ze zelf aan de geluidsfragmenten kunnen geraken.


STAP 3

Deel de opdrachtenbundels uit. Overloop klassikaal de verschillende opdrachten. Maak aan de leerlingen extra duidelijk dat ze zelf mogen kiezen welke opdracht(en) ze maken.


STAP 4

Eindig de les met een klasgesprek.


Klasgesprek:

 • Hoe ervaarde je dit lesuur?
 • Met welke opdracht ben je begonnen? Waarom?
 • Zou je het fijn vinden mocht er een vast moment van verstillen in jouw lessenrooster komen?


TIPS

 • Zorg ervoor dat alle leerlingen individueel werken.
 • Speel op de achtergrond (rustgevende) muziek. Wees niet bang om natuurgeluiden op te zetten.